Mohd Supian, Nur Dini, Mohd Mahzan Awang, & Norasmah Othman. " Hubungan antara Motivasi dan Sikap dengan Penguasaan Murid dalam Mata Pelajaran Sejarah Sekolah Rendah." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 53-67. Web. 24 Jul. 2024