Mohd Supian, N., Awang, M., & Othman, N. 2024 Mar 1. Hubungan antara Motivasi dan Sikap dengan Penguasaan Murid dalam Mata Pelajaran Sejarah Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1