Hin, Kok, Ruhizan Mohammad Yasin, & Latifah Amin. " Bioteknologi Dan Pemupukan Kemahiran Abad Ke-21." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 28-41. Web. 20 Jul. 2024