Mansor, Aminudin, AND Jamaludin, Khairul Azhar. " Hubungan Antara Pengetahuan Dan Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Semakan 2017 dari Perspektif Guru" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 6 Number 1 (1 March 2024)