Mansor, Aminudin, & Khairul Azhar Jamaludin. " Hubungan Antara Pengetahuan Dan Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Semakan 2017 dari Perspektif Guru." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 68-81. Web. 20 Jul. 2024