Mansor, A., & Jamaludin, K. 2024 Mar 1. Hubungan Antara Pengetahuan Dan Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Semakan 2017 dari Perspektif Guru. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1