Mansor, A., & Jamaludin, K. (2024). Hubungan Antara Pengetahuan Dan Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah Semakan 2017 dari Perspektif Guru. Jurnal Dunia Pendidikan, 6(1), 68-81. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25421