Shahudin, Mohd Shazlan, AND Jamaludin, Khairul Azhar. " Kepentingan Dan Cabaran Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Menggunakan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 6 Number 1 (1 March 2024)