Shahudin, Mohd Shazlan, & Khairul Azhar Jamaludin. " Kepentingan Dan Cabaran Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Menggunakan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 133-147. Web. 25 Jul. 2024