Shahudin, M., & Jamaludin, K. 2024 Mar 1. Kepentingan Dan Cabaran Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Menggunakan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1