SHAHUDIN, Mohd Shazlan; JAMALUDIN, Khairul Azhar. Kepentingan Dan Cabaran Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah Rendah Menggunakan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 133-147, mar. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25420>. Date accessed: 18 july 2024.