Muniandy, Vanitha, Ahmad, Anuar, AND Othman, Norasmah. " Kesediaan Guru Sejarah Sekolah Rendah dalam Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Mata Pelajaran Sejarah" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 6 Number 1 (1 March 2024)