Muniandy, Vanitha, Anuar Ahmad, & Norasmah Othman. " Kesediaan Guru Sejarah Sekolah Rendah dalam Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Mata Pelajaran Sejarah." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 169-180. Web. 13 Jul. 2024