Muniandy, V., Ahmad, A., & Othman, N. 2024 Mar 1. Kesediaan Guru Sejarah Sekolah Rendah dalam Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Mata Pelajaran Sejarah. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1