MUNIANDY, Vanitha; AHMAD, Anuar; OTHMAN, Norasmah. Kesediaan Guru Sejarah Sekolah Rendah dalam Mengaplikasikan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Mata Pelajaran Sejarah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 169-180, mar. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25355>. Date accessed: 20 july 2024.