Zali, Noor Haffizan, Azmi, Siti Hartini, AND Mat Rasid, Siti Musliha. " Kesahan dan Kebolehpercayaan Soal Selidik Minat Terhadap Aktiviti Fizikal dalam Kalangan Murid Berumur 11 Tahun" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 6 Number 1 (28 February 2024)