Zali, Noor Haffizan, Siti Hartini Azmi, & Siti Musliha Mat Rasid. " Kesahan dan Kebolehpercayaan Soal Selidik Minat Terhadap Aktiviti Fizikal dalam Kalangan Murid Berumur 11 Tahun." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 6.1 (2024): 148-158. Web. 21 Jul. 2024