ZALI, Noor Haffizan; AZMI, Siti Hartini; MAT RASID, Siti Musliha. Kesahan dan Kebolehpercayaan Soal Selidik Minat Terhadap Aktiviti Fizikal dalam Kalangan Murid Berumur 11 Tahun. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 6, n. 1, p. 148-158, feb. 2024. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/25326>. Date accessed: 25 july 2024.