Woon Chun, T., Kuok Han, C., Sau Ping, P., Shu Mi, C., Lasa King, N., Yan Yang, K., & Sathappan, R. 2024 Mar 1. Penggunaan I.SCaR NILAM untuk Meningkatkan Kadar Perekodan Bacaan Buku dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 6:1