Woon Chun, T., Kuok Han, C., Sau Ping, P., Shu Mi, C., Lasa King, N., Yan Yang, K., & Sathappan, R. (2024). Penggunaan I.SCaR NILAM untuk Meningkatkan Kadar Perekodan Bacaan Buku dalam Kalangan Murid Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, 6(1), 318-333. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/24744