Kie Soon, Kong, & Hasnah Toran. " Perspektif Ibu Bapa Terhadap Pendidikan Inklusif Di Sekolah Rendah Bahagian Bintulu, Sarawak.." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 793-806. Web. 4 Dec. 2023