KIE SOON, Kong; TORAN, Hasnah. Perspektif Ibu Bapa Terhadap Pendidikan Inklusif Di Sekolah Rendah Bahagian Bintulu, Sarawak.. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 793-806, apr. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/22130>. Date accessed: 04 dec. 2023.