Yap, Jyh Shen, & Shahlan Surat. " Pengaruh Kesepian dan Harga Diri Terhadap Permasalahan Penggunaan Telefon Pintar Dalam Kalangan Remaja." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 737-751. Web. 25 Jul. 2024