Mat Husin, Nurhidayah, AND Wan Mohammad, Wan Muna Ruzanna. " Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Murid Tahun 1 di SJKC dari Perspektif Guru" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 5 Number 1 (1 March 2023)