Mat Husin, Nurhidayah, & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. " Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Murid Tahun 1 di SJKC dari Perspektif Guru." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 279-292. Web. 24 Jun. 2024