Mat Husin, N., & Wan Mohammad, W. 2023 Mar 1. Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Murid Tahun 1 di SJKC dari Perspektif Guru. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 5:1