MAT HUSIN, Nurhidayah; WAN MOHAMMAD, Wan Muna Ruzanna. Penguasaan Kemahiran Membaca dan Menulis Bahasa Melayu Murid Tahun 1 di SJKC dari Perspektif Guru. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 279-292, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21683>. Date accessed: 02 oct. 2023.