Mei Hua, Wong, & Aidah Abdul Karim. " Meningkatkan Kemahiran Mempersembahkan Maklumat Multimedia dalam Kalangan Guru Dengan Membina dan Melaksanakan Modul Google Slides." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 141-153. Web. 2 Oct. 2023