Mei Hua, W., & Abdul Karim, A. (2023). Meningkatkan Kemahiran Mempersembahkan Maklumat Multimedia dalam Kalangan Guru Dengan Membina dan Melaksanakan Modul Google Slides. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(1), 141-153. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21680