MEI HUA, Wong; ABDUL KARIM, Aidah. Meningkatkan Kemahiran Mempersembahkan Maklumat Multimedia dalam Kalangan Guru Dengan Membina dan Melaksanakan Modul Google Slides. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 141-153, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21680>. Date accessed: 02 oct. 2023.