K. Ganesan, Sivakhami, & Norazah Mohd Nordin. " Kesediaan Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran Dan Pemudahcaraan Dalam Talian Semasa Pandemik Covid-19." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 113-122. Web. 13 Jun. 2024