K. Ganesan, S., & Mohd Nordin, N. 2023 Mar 1. Kesediaan Guru Dalam Melaksanakan Pembelajaran Dan Pemudahcaraan Dalam Talian Semasa Pandemik Covid-19. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 5:1