Mamat, Fatma Azura. " Fokus Penilaian Alternatif (PALT) Sains Kejuruteraan." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 36-40. Web. 2 Oct. 2023