Taipoi, Viona, & Norasmah Othman. " Cabaran Guru Prasekolah Dalam Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (PDPR) Semasa Pandemik Covid-19: Satu Kajian Kes Di Daerah Ranau." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 25-35. Web. 24 Jun. 2024