Taipoi, V., & Othman, N. 2023 Mar 1. Cabaran Guru Prasekolah Dalam Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (PDPR) Semasa Pandemik Covid-19: Satu Kajian Kes Di Daerah Ranau. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 5:1