Taipoi, V., & Othman, N. (2023). Cabaran Guru Prasekolah Dalam Melaksanakan Pengajaran Dan Pembelajaran Di Rumah (PDPR) Semasa Pandemik Covid-19: Satu Kajian Kes Di Daerah Ranau. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(1), 25-35. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21669