Konyuo, Ansi, AND Wan Mohammad, Wan Muna Ruzanna. " Pelaksanaan Amalan Pengajaran Terbeza bagi Meningkatkan Penguasaan dan Motivasi Murid Tahun 1 dalam Kemahiran Menulis Ayat" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 5 Number 1 (1 March 2023)