Konyuo, Ansi, & Wan Muna Ruzanna Wan Mohammad. " Pelaksanaan Amalan Pengajaran Terbeza bagi Meningkatkan Penguasaan dan Motivasi Murid Tahun 1 dalam Kemahiran Menulis Ayat." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 169-180. Web. 2 Oct. 2023