Konyuo, A., & Wan Mohammad, W. 2023 Mar 1. Pelaksanaan Amalan Pengajaran Terbeza bagi Meningkatkan Penguasaan dan Motivasi Murid Tahun 1 dalam Kemahiran Menulis Ayat. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 5:1