Konyuo, A., & Wan Mohammad, W. (2023). Pelaksanaan Amalan Pengajaran Terbeza bagi Meningkatkan Penguasaan dan Motivasi Murid Tahun 1 dalam Kemahiran Menulis Ayat. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(1), 169-180. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21477