J. Oyunini, Sherone, AND Wan Mohamad, Wan Muna. " Keberkesanan Modul Latihan Intervensi Berfokus dan Terbeza (MoLIB) Terhadap Kemahiran Pedagogi Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 5 Number 1 (1 March 2023)