J. Oyunini, Sherone, & Wan Muna Ruzanna Wan Mohamad. " Keberkesanan Modul Latihan Intervensi Berfokus dan Terbeza (MoLIB) Terhadap Kemahiran Pedagogi Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 60-74. Web. 2 Oct. 2023