J. OYUNINI, Sherone; WAN MOHAMAD, Wan Muna Ruzanna. Keberkesanan Modul Latihan Intervensi Berfokus dan Terbeza (MoLIB) Terhadap Kemahiran Pedagogi Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 60-74, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21469>. Date accessed: 02 oct. 2023.