Lataq Impak, Ainnieda, & Nor Azwahanum Nor Shaid. " Pembelajaran Terbeza Dalam Pengajaran Kemahiran Membaca Sekolah Rendah." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 205-216. Web. 26 May. 2024