Tuah, Nurul Hidayah, AND Mohammad, Wan Muna Ruzanna. " Kesan Tekanan Terhadap Kesihatan Mental Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Luar Bandar Selepas Pandemik Covid19" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 5 Number 1 (1 March 2023)