Tuah, Nurul Hidayah, & Wan Muna Ruzanna Mohammad. " Kesan Tekanan Terhadap Kesihatan Mental Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Luar Bandar Selepas Pandemik Covid19." Jurnal Dunia Pendidikan [Online], 5.1 (2023): 98-112. Web. 2 Oct. 2023