Tuah, N., & Mohammad, W. 2023 Mar 1. Kesan Tekanan Terhadap Kesihatan Mental Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Luar Bandar Selepas Pandemik Covid19. Jurnal Dunia Pendidikan. [Online] 5:1