Tuah, N., & Mohammad, W. (2023). Kesan Tekanan Terhadap Kesihatan Mental Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Luar Bandar Selepas Pandemik Covid19. Jurnal Dunia Pendidikan, 5(1), 98-112. Retrieved from https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21467