TUAH, Nurul Hidayah; MOHAMMAD, Wan Muna Ruzanna. Kesan Tekanan Terhadap Kesihatan Mental Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Luar Bandar Selepas Pandemik Covid19. Jurnal Dunia Pendidikan, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 98-112, mar. 2023. ISSN 2682-826X. Available at: <https://myjms.mohe.gov.my/index.php/jdpd/article/view/21467>. Date accessed: 21 july 2024.