Michael, Jessica. " Amalan dan Masalah Pendekatan Pengajaran Terbeza Berpandukan MoLIB oleh Guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kebangsaan" Jurnal Dunia Pendidikan [Online], Volume 5 Number 1 (1 March 2023)